VÍTEJTE, NA WEBU ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ZŠTGM IVANČICE


Co je to školní parlament?

Školní parlament je dobrovolné seskupení žáků školy, kteří se společně snaží zajistit pro své spolužáky příjemné klima ve škole.

Co je úkolem parlamentu?

Úkolem parlamentu je zastupovat všechny žáky školy a pomáhat zajišťovat příhodné klima pro žáky i učitele.

Kdo parlament řídí?

Parlament řídí koordinátor parlamentu, nejčastěji je to nějaký zaměstnanec školy, nejčastěji učitel či učitelka. Parlament, tak jako vyučování ve škole, řídí ředitel školy.

Co v parlamentu děláme?

Diskutujeme o tom, co ve škole chybí, co nás trápí, co bychom chtěli zlepšit.

Jak často se scházíme?

Každý druhý čtvrtek (někdy pondělí) v měsíci, po vyučování ve 14 hodin v kuchyňce. Kdokoliv z žáků či učitelů nás může v tuto dobu přijít podpořit.

Nejbližší termín schůzky: 21.02.2019